English  
 

SEMPOZYUM KURULLARI:

 

Sempozyum Başkanı
Dr. Işık Özpeker

 

Yürütme Kurulu

Başkan : Dr.A.Ekrem Yüce
Yazman : Dr.Bülent Şentürk
Sayman : Mesut Erkan
Üyeler : Hürriyet Demirhan
Nedret Durukan
Tayfun Mater
Dr.Fırat Karakaş
Dr.İrfan Bayraktar
Dr.Mehmet Sabri Çelik
Dr.Şafak Özkan
Ali Küçük
Ali Türkistanlıı
Adnan Geredeli
Bayram Altıntop
İlhan Göknel
Mehmet Hızal
Mehmet Şahin
Muzaffer Türk
Oğuz Sönmezer
Serdar Şenbayrak