English  
 

SEMPOZYUM KONULARI :

Sempozyumda endüstriyel hammaddeler sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin, endüstriyel hammaddelerin üretim, hazırlama, zenginleştirme, değerlendirme alanlarında yapılan araştırmaların ve en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yer aldığı, ayrıca pazarlama, ithalat, ihracat aşamalarında yaşanan sorunları içeren bildiriler sunuma kabul edilecektir.

Bu sempozyumda yer alması düşünülen konular ana başlıklar altında aşağıda verilmektedir. Bu başlıkların dışında kalan çalışmalar, bilimsel kurulun değerlendirmesine bağlı olarak sempozyumda yer alabilir.

Endüstriyel hammadde madenciliği ve yasal mevzuatlar,
Endüstriyel hammadde madenciliğinde planlama ve üretim teknikleri
Endüstriyel hammadde madenciliğinde cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme uygulamaları
Yapı hammaddeleri ve teknolojisi (agrega, çimento, doğaltaş, tuğla-kiremit, boya vs. )
Cam ve seramik hammaddeleri,
Kimya, ve kozmetik sanayi hammaddeleri,
Tuzlar
Refrakter Sanayi hammaddeleri
Küresel ekonominin getirdiği sektörel zorluk ve fırsatlar,
Endüstriyel hammadde sektörü pazarlama stratejileri, sektöre finansal bakış.