English  
 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER :

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nce düzenlenecek olan, 8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 29-30 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da ilk kez yapılacaktır.

Endüstriyel minerallerin, mineralojik, petrografik, jeokimyasal özelliklerini açıklamaya, ürün niteliklerini geliştirmeye, istenmeyen katkılardan arındırmaya, boyut küçültme ve zenginleştirmeye, endüstriyel mineraller madenciliğinde, üretim verimliliğini arttırmaya, yeni tasarımlara, teknik yeniliklere, maliyetleri düşürmeye, ürün çeşitlemesi ve pazarlama yelpazesini genişletmeye yönelik, özgün araştırma bulgularının; aramalar sonucu, uluslar arası normlara, uygun saptanan rezerv ve varlıklara, ilişkin, yöntemlerin, sonuçların; çevre koruma ve iyileştirme uygulamalarının, genel ekonomik verilerin etkilerinin ve benzer sorunların, incelenerek, tartışılarak, sunulması sempozyumun ana amacıdır.

Bu amacın gerçekleştirilmesinde, üniversitelerin, bilim insanlarının, araştırıcıların, sektörde yer alan üretici kuruluşların, araştırma birimlerinin, yeni ve özgün araştırma, inceleme ve çalışmalarını sunarak, var olan sorunlara çözüm bulunmasına katkı da bulunmaya, bilim ve teknoloji alanlarında gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirerek daha ileri noktalara taşımaya katkılarını dilemekteyiz.

Konularında uzman ve bilgi birikimleri ile katkı koyabilecek sizleri; 8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu’na katılmaya, çağırıyor, bilimsel ve teknolojik araştırma arenasında yer almaya davet ediyoruz.


Dil

Sempozyum dilleri Türkçe ve İngilizce'dir.

Sempozyumun Düzenleneceği Yer

Sempozyum 29-30 Kasım 2012'de İstanbul'da İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde yapılacaktır.