English  
 

 

 

BİLDİRİLİ KATILIM:

Sempozyuma bildiri sunarak katılmak isteyenlerin başvuru formu ile birlikte, yazım kurallarına uygun bildiri özet metinlerini en geç 10 Haziran 2012 tarihine kadar sempozyum iletişim adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formuna ve yazım kurallarına sempozyum web sayfasından erişilebilir. Bildirilerin tam metinlerinin 10 Ekim 2012 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyumda yer almasına bilimsel kurulun değerlendirmesi sonucu karar verilecek bildiriler sözlü ya da poster olarak sunulacaktır. Sempozyum kitabında yer alacak tüm bildiriler için 100 TL basım ücreti alınacak olup baskı ücreti ödenmemiş bildiriler kitapta yer almayacaktır. Sempozyuma bildiri ile katılacak yazarlardan, sunum yapacak yazar için basım ücreti dışında herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Banka hesap bilgileri:

İş Bankası Kabataş Şubesi
Şube Kodu: 1024
Hesap No: 0126 948
IBAN: TR73 0006 4000 0011 0240 1269 48
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Hesabı