English  
 

D U Y U R U

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince düzenlenecek olan 8.EHMS tarihi; Odamız, ulusal ve uluslararası yoğun etkinlikler dikkate alınarak, 29-30 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’da İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Bugüne kadar; özeti gönderilen ve değerlendirmesi tamamlanmış bildirilerin tam metinli kabulü için yazarlarına geri bildirimlere başlanmıştır.

Tam metinli bildirilerin son gönderim tarihi 10 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,

Sempozyum Yürütme Kurulu

8EHMS - Gelen bildiri özetleri.